Responsive image

6.1.2 Toezending van afschriften

Download de app voor meer functionaliteit.

6.1.2 Toezending van afschriften

FJZ/Cassatie zendt de inspecteur een afschrift van een ontvangen conclusie van de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie, de uitspraak van het Hof van Justitie, gelijktijdig met de hierover aan de Hoge Raad gezonden reactie van de staatssecretaris.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.