Responsive image

1.3 Registratie beroepschriften en verweerschriften

Download de app voor meer functionaliteit.

1.3 Registratie beroepschriften en verweerschriften

 • 1.De volgende gegevens worden door de Belastingdienst in een bestand geregistreerd:
 • naam, adres en woonplaats van de belanghebbende en de gemachtigde;
 • middel, jaar of tijdvak, heffings- of invorderingszaak en aanslagnummer;
 • of er sprake is van rechtstreeks beroep;
 • datum van binnenkomst van het (pro forma) beroepschrift en de conclusie van repliek bij de rechtbank of het gerechtshof en op het kantoor;
 • datum van verzending van het verweer- of beroepschrift en de conclusie van dupliek/repliek;
 • intrekking van het beroepschrift;
 • termijn van uitstel voor indiening van het verweerschrift of de conclusie van dupliek of repliek;
 • termijn van uitstel voor motivering hoger beroep;
 • datum van de zitting bij de rechtbank of het gerechtshof;
 • datum van de beslissing van de rechtbank of het gerechtshof waarmee aan de Hoge Raad een prejudiciële vraag wordt gesteld;
 • datum van de uitspraak van de Hoge Raad op een door de rechtbank of het gerechtshof gestelde prejudiciële vraag;
 • datum van de uitspraak van de rechtbank of het gerechtshof;
 • datum van ontvangst van het beroepschrift in cassatie van FJZ/Cassatie;
 • datum van indiening van het advies of cassatievoorstel aan FJZ/Cassatie;
 • datum van de uitspraak van de Hoge Raad;
 • resultaat en belang van de uitspraak van de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad.
 • 2.De in het eerste lid bedoelde registratie wordt uitgevoerd door het Centraal Serviceteam Beroep.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.