Responsive image

6.5 Verwijzing en voeging

Download de app voor meer functionaliteit.

6.5 Verwijzing en voeging

  • 1.Zodra de inspecteur bekend wordt dat bij meer dan één bevoegde rechtbank of gerechtshof (hoger) beroep is ingesteld tegen eenzelfde voor beroep vatbare beschikking of uitspraak, stelt hij de betrokken rechtbanken of gerechtshoven hiervan schriftelijk op de hoogte onder vermelding van de door die rechtbanken of gerechtshoven aan die zaken toegekende kenmerken.
  • 2.Als de aard van de zaak hiertoe aanleiding geeft kan de inspecteur na overleg met de belanghebbende(n) aan de betrokken rechtbanken of gerechtshoven een voorstel doen voor verwijzing of voeging.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.