Responsive image

2.2.5 Inhoud van het verweerschrift

Download de app voor meer functionaliteit.

2.2.5 Inhoud van het verweerschrift

 • 1.In het verweerschrift geeft de inspecteur een zelfstandig leesbare uiteenzetting van de feiten en van de beschouwing waartoe die feiten volgens hem aanleiding geven, zodat ook zonder raadpleging van andere stukken de zienswijze van de inspecteur duidelijk en volledig tot uitdrukking komt.
 • 2.In het verweerschrift behandelt de inspecteur in ieder geval de volgende punten:
 • a.de ontvankelijkheid van het beroep;
 • b.de feiten;
 • c.een (beknopt) overzicht van de geschilpunten;
 • d.een omschrijving van de in het beroepschrift vervatte grieven en de zienswijze van de inspecteur met betrekking tot deze grieven;
 • e.de feiten die de algemene bewijsregels opzijzetten en een bijzondere bewijsregeling (zoals omkering bewijslast) tot gevolg hebben en de motivering daarvan;
 • f.de gevraagde proceskostenvergoeding;
 • g.de conclusie van de inspecteur.
 • 3.Zo nodig neemt de inspecteur subsidiaire verweren en subsidiaire conclusies in het verweerschrift op.
 • 4.De overgelegde stukken worden in het verweerschrift vermeld.
 • 5.Naar niet gepubliceerde uitspraken verwijst de inspecteur alleen als deze als geanonimiseerde bijlage worden overgelegd. Overlegging geschiedt in overeenstemming met artikel 27g AWR.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.