Responsive image

1.2 Procesmachtiging en wraking

Download de app voor meer functionaliteit.

1.2 Procesmachtiging en wraking

  • 1.De inspecteur verstrekt op verzoek van de rechtbank of het gerechtshof een afschrift van zijn machtiging (vgl. de artikelen 8:24, tweede lid, en 8:108 Awb).
  • 2.In het uitzonderlijke geval dat de inspecteur wraking van een rechter nodig vindt, kan hij bij de rechtbank (of het gerechtshof) daartoe een verzoek indienen. De inspecteur is hiermee zeer terughoudend en vraagt, zo mogelijk, toestemming van de landelijk vaktechnisch coördinator formeel recht en de directeur.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.