Responsive image

5.2.1 Inzending van het advies door inspecteur

Download de app voor meer functionaliteit.

5.2.1 Inzending van het advies door inspecteur

  • 1.Beroepschriften in cassatie die door belanghebbenden zijn ingediend en die door FJZ/Cassatie om advies aan de inspecteur zijn toegezonden, dienen binnen de door FJZ/Cassatie gestelde termijn te worden behandeld.
  • 2.De inspecteur zendt na ontvangst van het verzoek van FJZ/Cassatie zijn advies in met alle relevante bescheiden, zoals het van de griffier ontvangen originele afschrift van de uitspraak van het gerechtshof én het van FJZ/Cassatie ontvangen beroepschrift in cassatie. De inspecteur plaatst geen aantekeningen op dit beroepschrift. Tot de relevante bescheiden behoren in ieder geval de stukken die worden genoemd in paragraaf 5.1.1, tweede lid, waarbij de inspecteur – als daartoe de noodzaak aanwezig is – kan volstaan met het zenden van kopieën.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.