Responsive image

Artikel 10

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 10

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle investeringen, ongeacht of deze voor of na de datum van inwerkingtreding zijn gedaan, maar is niet van toepassing op geschillen betreffende een investering die zijn ontstaan of vorderingen betreffende een investering die zijn geregeld vóór de inwerkingtreding ervan.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.