Responsive image

Artikel 5

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 5

De Overeenkomstsluitende Partijen waarborgen dat betalingen die verband houden met een investering kunnen worden overgemaakt. De overmakingen geschieden in vrij inwisselbare valuta, zonder onnodige beperking of vertraging. Deze overmakingen omvatten in het bijzonder, doch niet uitsluitend:

 • a.winsten, interesten, dividenden en andere lopende inkomsten;
 • b.gelden nodig
 • i.voor het verwerven van grondstoffen of hulpmaterialen, halffabrikaten of eindprodukten, of
 • ii.om kapitaalgoederen te vervangen ten einde de continuïteit van een investering te waarborgen;
 • c.bijkomende gelden, nodig voor de ontwikkeling van een investering;
 • d.gelden voor terugbetaling van leningen;
 • f.inkomsten uit arbeid van natuurlijke personen;
 • g.de opbrengst van de verkoop of liquidatie van de investering.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.