Responsive image

ARTIKEL VI

Download de app voor meer functionaliteit.

ARTIKEL VI

De Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:

  A
 • In artikel 236, eerste lid, wordt «3, 37» vervangen door: 3, 3a, 37.
  B
 • In artikel 249 wordt «5, 20» vervangen door: 5, 7c, 20.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.