Responsive image

Artikel 2 Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 2 Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

  1
 • Deze Overeenkomst is van toepassing op belastingen naar het inkomen en naar het vermogen van zowel een nationaal als een lokaal karakter die, ongeacht de wijze van heffing, worden geheven in overeenstemming met de wetgeving van elk van de Staten:
  • a)voor het Koninkrijk der Nederlanden:
  • -de inkomstenbelasting,
  • -de loonbelasting,
  • -de vennootschapsbelasting,
  • -de dividendbelasting,
  • -de vermogensbelasting;
  • b)voor de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken:
  • -the income tax on foreign legal persons (de inkomstenbelasting van buitenlandse rechtspersonen),
  • -the income tax on population (de inkomstenbelasting van de bevolking),
  • -the agricultural tax (de landbouwbelasting),
  • -the tax on the owners of buildings (de belasting van de eigenaren van gebouwen),
  • -the ground tax (de grondbelasting),
  • -the tax on the owners of means of transport (de belasting van de eigenaren van vervoermiddelen).
  2
 • De Overeenkomst is ook van toepassing op alle belastingen waarvan het karakter in wezen gelijksoortig is aan dat van de belastingen vermeld in het eerste lid en die na de datum van ondertekening van de Overeenkomst naast of in de plaats van de bestaande belastingen worden geheven.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.