Responsive image

Artikel 28 Inwerkingtreding

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 28 Inwerkingtreding

Deze Overeenkomst treedt in werking op de dertigste dag na de datum waarop de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Maleisië langs diplomatieke weg nota's uitwisselen waarin zij elkaar mededelen dat het laatste is gedaan van al hetgeen nodig is om aan deze Overeenkomst verbindende kracht te verlenen in Maleisië en in Nederland, en deze Overeenkomst vindt daarna toepassing:

  • (a)wat Nederland betreft: voor belastingjaren en -tijdvakken die op of na 1 januari 1985 aanvangen;
  • (b)wat Maleisië betreft: voor het aanslagjaar, dat aanvangt op 1 januari 1986 en de opvolgende aanslagjaren.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.