Responsive image

Artikel 21 Inwerkingtreding

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Dit Verdrag treedt in werking op de dertigste (30) dag volgend op de datum waarop de Verdragsluitende Partijen elkaar via diplomatieke weg hebben medegedeeld dat aan de interne vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.