Responsive image

Artikel 11 Overmaking van gelden

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 11 Overmaking van gelden

De aangewezen luchtvaartmaatschappij van een Verdragsluitende Partij of haar agent(en) zijn gerechtigd te allen tijde vrijelijk op enigerlei wijze en zonder beperkingen het batig saldo van de ontvangsten en uitgaven op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij over te maken naar haar eigen grondgebied in vrij inwisselbare valuta tegen de officiële wisselkoers voor het wisselen van de plaatselijke munteenheid op de datum van overmaking. In deze netto-overmaking zijn begrepen inkomsten uit verkopen, rechtstreeks of via agenten, van luchtvervoersdiensten en van bijkomende of aanvullende diensten, en de gebruikelijke commerciële rente op deze inkomsten verkregen terwijl zij op een depositorekening stonden in afwachting van de overmaking.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.