Responsive image

Artikel 10 Dubbele belasting

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 10 Dubbele belasting

  1
 • Inkomsten en winsten verkregen uit de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal verkeer zijn slechts belastbaar in de Staat waar de plaats van werkelijke leiding van de onderneming is gelegen. Dit geldt echter niet voor de verkoop van luchtvervoersdiensten door de aangewezen luchtvaartmaatschappij van de ene Verdragsluitende Partij of haar agent(en) op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, welke verkoop, in overeenstemming met de plaatselijke belastingwetgeving, is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als die welke van toepassing zijn op andere luchtvaartmaatschappijen die luchtvervoersdiensten verkopen op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij.
  2
 • Voordelen verkregen uit de vervreemding van in internationaal verkeer geëxploiteerde luchtvaartuigen zijn slechts belastbaar in de Staat waar de plaats van werkelijke leiding van de onderneming is gelegen.
  3
 • Kapitaal vertegenwoordigd door in internationaal verkeer geëxploiteerde luchtvaartuigen en door roerende goederen behorend bij de exploitatie van zodanige luchtvaartuigen is slechts belastbaar in de Staat waar de plaats van werkelijke leiding van de onderneming is gelegen.
  4
 • De bepalingen van het eerste lid van dit artikel gelden ook voor inkomsten en winsten verkregen uit deelneming in een samenwerkingsverband („pool”), een gemeenschappelijke onderneming („joint business”) of een internationale exploitatie-instelling („international operating agency”).

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.