Responsive image

Artikel 5

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 5

De Verdragsluitende Partijen waarborgen dat betalingen die verband houden met een investering kunnen worden overgemaakt. De overmakingen geschieden in een vrij inwisselbare munteenheid, zonder onnodige beperking of vertraging. Deze overmakingen omvatten:

 • a.winsten, renten, dividenden en andere lopende inkomsten;
 • b.royalty's of honoraria;
 • c.gelden, nodig voor de instandhouding of ontwikkeling van een investering;
 • d.gelden voor terugbetaling van leningen;
 • e.de opbrengst van de verkoop of liquidatie van de investering.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.