Responsive image

Artikel 10

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 10

Dit Verdrag is van toepassing op alle investeringen, ongeacht of deze bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding dan wel of deze daarna zijn gedaan of verworven. Het is evenwel niet van toepassing op geschillen betreffende een investering die zich hebben voorgedaan of op vorderingen betreffende een investering die waren afgewikkeld voor de inwerkingtreding van dit Verdrag.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.