Responsive image

ARTIKEL IB

Download de app voor meer functionaliteit.

ARTIKEL IB

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 november 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstukken 2008/2009, 31 763, nr. 1–2) tot wet wordt verheven, worden in die wet de volgende wijzigingen aangebracht:

  A
 • In artikel I, onderdeel Cc, wordt artikel 132a lid 1 als volgt gewijzigd:
 • 1.
 • De aanhef komt te luiden:
 • Bestuurder van een vennootschap die niet voldoet aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1 kunnen niet zijn:.

 • 2.
 • In onderdeel a wordt de zinsnede «ten minste twee rechtspersonen» vervangen door: meer dan twee rechtspersonen.
  B
 • In artikel I, onderdeel Ga, wordt artikel 142a lid 1 als volgt gewijzigd:
 • 1.
 • De zinsnede «Commissaris kunnen niet zijn» wordt vervangen door: Commissaris van een vennootschap die niet voldoet aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1 kunnen niet zijn.
 • 2.
 • De zinsnede «ten minste vijf rechtspersonen» wordt vervangen door: vijf of meer rechtspersonen.
  C
 • In artikel I, onderdeel Kb, wordt artikel 242a lid 1 als volgt gewijzigd:
 • 1.
 • De aanhef komt te luiden:
 • Bestuurder van een vennootschap die niet voldoet aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1 kunnen niet zijn:.

 • 2.
 • In onderdeel a wordt de zinsnede «ten minste twee rechtspersonen» vervangen door: meer dan twee rechtspersonen.
  D
 • In artikel I, onderdeel Ma, wordt artikel 252a lid 1 als volgt gewijzigd:
 • 1.
 • De zinsnede «Commissaris kunnen niet zijn» wordt vervangen door: Commissaris van een vennootschap die niet voldoet aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1 kunnen niet zijn.
 • 2.
 • De zinsnede «ten minste vijf rechtspersonen» wordt vervangen door: vijf of meer rechtspersonen.
  E
 • Artikel I, onderdeel Ob, wordt als volgt gewijzigd:
  A
 • Artikel 297a lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
 • 1.
 • De aanhef komt te luiden:
 • Bestuurder van een stichting die niet voldoet aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1 kunnen niet zijn:.

 • 2.
 • In onderdeel a wordt de zinsnede «ten minste twee rechtspersonen» vervangen door: meer dan twee rechtspersonen.
  B
 • In artikel 297b lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
 • 1.
 • De zinsnede «Indien een toezichthoudend orgaan is ingesteld, kunnen daarvan niet deel uitmaken» wordt vervangen door: Indien een toezichthoudend orgaan is ingesteld bij een stichting die niet voldoet aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1, kunnen daarvan niet deel uitmaken.
 • 2.
 • De zinsnede «ten minste vijf rechtspersonen» wordt vervangen door: vijf of meer rechtspersonen.
  F
 • In artikel VI wordt de zinsnede «benoeming of aanwijzing van personen tot bestuurder of commissaris» vervangen door: benoeming of aanwijzing van personen tot bestuurder, commissaris of lid van een toezichthoudend orgaan in vennootschappen en stichtingen die niet voldoen aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.