Responsive image

Sluiting

Download de app voor meer functionaliteit.

Sluiting

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Kamerstuk 34 196

Gegeven te Wassenaar,14 oktober 2015 Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,E.D. Wiebes

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,G.A. van der Steur

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.