Responsive image

Artikel 3

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 3

  1
 • Het directoraat-generaal Belastingdienst bestaat uit de volgende onderdelen:
  • a.
  • Belastingdienst/Particulieren;
  • Belastingdienst/Midden- en kleinbedrijf;
  • Belastingdienst/Grote ondernemingen;
  • b.
  • Belastingdienst/Caribisch Nederland;
  • c.
  • Belastingdienst/Centrale administratieve processen (B/CAP);
  • d.
  • Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD);
  • e.
  • Belastingdienst/Informatievoorziening (B/IV);
  • Belastingdienst/Klantinteractie en Services (B/KI&S);
  • Belastingdienst/Central Liaison Office (B/CLO).
  2
 • Het directoraat-generaal Douane bestaat uit de volgende onderdelen:
  • a.
  • Douane Landelijk Kantoor;
  • b.Douaneregio’s:
  • Douane Amsterdam;
  • Douane Arnhem;
  • Douane Breda;
  • Douane Eindhoven;
  • Douane Groningen;
  • Douane Rotterdam Haven;
  • Douane Schiphol Cargo;
  • Douane Schiphol Passagiers;
  • c.
  • Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC);
  • Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO);
  • d.
  • Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU);
  • Douane informatiecentrum (DIC);
  • Douane Laboratorium.
  4
 • De organisatieonderdelen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a en b, zijn belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen, andere dan bedoeld in het vijfde lid en andere dan de motorrijtuigenbelasting, de belasting zware motorrijtuigen, de minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking en de CO2-heffing industrie, doch met dien verstande dat deze onderdelen wel mede zijn belast met de invordering van de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen. Deze onderdelen zijn mede belast met de uitvoering van de basisregistratie inkomen.
  6
 • De B/CAP is belast met de heffing en invordering van de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen en is mede belast met de heffing en invordering van overige rijksbelastingen, andere dan de minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking en de CO2-heffing industrie. De B/CAP is mede belast met de uitvoering van de basisregistratie inkomen.
  8
 • De organisatieonderdelen, genoemd in het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid, zijn mede belast met de handhaving van verboden en beperkingen met betrekking tot het goederenverkeer.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.