Responsive image

Publiekrechtelijke lichamen

Download de app voor meer functionaliteit.

Publiekrechtelijke lichamen

De ANBI-status van publiekrechtelijke lichamen vloeit rechtstreeks uit de wet voort. Deze lichamen zijn niet opgenomen op de ANBI-lijst omdat er voor potentiële schenkers geen onduidelijkheid bestaat over de kwalificatie als ANBI. Voor deze ANBI’s is de transparantie en de wijze waarop zij verantwoording afleggen aan het publiek elders in de voor deze lichamen geldende regelgeving, zoals de Gemeentewet of de Provinciewet, neergelegd.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.