Responsive image

Artikel IV (inwerkingtreding)

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel IV (inwerkingtreding)

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Bestaande ANBI’s moeten op die datum de gegevens zoals die gelden op 1 januari 2014 openbaar maken. ANBI’s in oprichting, of pas opgerichte ANBI’s kunnen uiteraard niet per 1 januari 2014 voldoen aan deze eis. De Belastingdienst kan in het kader van de behandeling van het verzoek om als ANBI aangemerkt te worden met deze ANBI’s een afspraak maken over de datum waarop zij voor de eerste keer gegevens online zetten.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.