Responsive image

15 Het tijdstip waarop aangifte wordt gedaan (artikel...

Download de app voor meer functionaliteit.

15 Het tijdstip waarop aangifte wordt gedaan (artikel...

Het tijdstip waarop aangifte wordt gedaan (artikel 9 AWR)

  • 1.Op de door de inspecteur gestelde termijn voor het doen van aangifte is de Algemene termijnenwet niet van toepassing. Dat betekent dat als de aangifte gedaan moet worden voor 1 april van een jaar de aangifte uiterlijk 31 maart moet zijn ingeleverd, ook al valt deze datum op een zon- en/of feestdag.
  • 2.Voor belastingconsulenten die uitstel vragen voor het doen van aangifte van hun cliënt, is er een Uitstelregeling belastingconsulenten (‘beconregeling’). De actuele versie van deze uitstelregeling is te vinden op www.belastingdienst.nl.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.