Responsive image

13 Aangifte inkomstenbelasting, premie...

Download de app voor meer functionaliteit.

13 Aangifte inkomstenbelasting, premie...

Aangifte inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (artikel 6 AWR)

De inspecteur nodigt voor het doen van aangifte in ieder geval uit:

 • a.aan wie vermoedelijk een aanslag tot een te betalen bedrag moet worden opgelegd;
 • b.die in het belastingjaar bij de Kamer van Koophandel stond ingeschreven als ondernemer;
 • c.die in het belastingjaar een aanmerkelijk belang had;
 • d.aan wie over het belastingjaar een voorlopige aanslag of een voorlopige teruggaaf die niet enkel ziet op uitbetaling van de algemene heffingskorting is opgelegd; of
 • e.die het vorige jaar heeft aangegeven:
 • winst uit onderneming;
 • belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden;
 • belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang; of- belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.