Responsive image

Artikel 1.12 Het indienen en ontvangen van berichten en documenten (de artikel 8:36a en 8:36c van de Awb)

Download de app voor meer functionaliteit.

Artikel 1.12 Het indienen en ontvangen van berichten en documenten (de artikel 8:36a en 8:36c van de Awb)

  1.
 • Beroepschriften, verweerschriften, (nadere) stukken, verzoeken, reacties en alle bijlagen zijn documenten en worden als bijlagen gehecht aan het bericht waarmee zij worden ingediend (geüpload). In afwijking hiervan kan de bestuursrechter een formulier vaststellen voor gebruik in het webportaal of het aansluitpunt.
  2.
 • Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.14, 1.15, 2.8 en 2.9 worden indien een van de partijen digitaal procedeert stukken die vanaf het moment dat digitaal wordt geprocedeerd, op papier zijn ingediend, door de griffier in het digitaal dossier geplaatst. Deze stukken worden onder substitutie gescand en na opname in het digitale dossier vernietigd.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.