Responsive image

ARTIKEL III

Download de app voor meer functionaliteit.

ARTIKEL III

De Successiewet 1956 wordt als volgt gewijzigd:

  A
 • Artikel 32, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
 • 1.
 • In onderdeel 3° wordt «door een instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, voorzover» vervangen door: door een algemeen nut beogende instelling, voor zover.
 • 2.
 • Onderdeel 8° komt te luiden:
 • 8°.door een sociaal belang behartigende instelling, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het sociaal belang;.
  B
 • Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:
 • 1.
 • In onderdeel 4° wordt «door een instelling als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, voorzover» vervangen door: door een algemeen nut beogende instelling, voor zover.
 • 2.
 • In onderdeel 10° wordt «van een instelling als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, voorzover» vervangen door: van een algemeen nut beogende instelling, voor zover.
 • 3.
 • Onderdeel 13° komt te luiden:
 • 13°.door een sociaal belang behartigende instelling, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het sociaal belang.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
 • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
 • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
 • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
 • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
 • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
 • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
 • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.