Responsive image

BIJLAGE

Download de app voor meer functionaliteit.

BIJLAGE

Deel A.   Cultuurgoederen die onder artikel 3, lid 1, vallen

a)

zeldzame verzamelingen en exemplaren van fauna, flora, mineralen en anatomie, en voorwerpen van paleontologisch belang;

b)

goederen die betrekking hebben op de geschiedenis, met inbegrip van de geschiedenis van wetenschap en technologie en de krijgs- en maatschappijgeschiedenis, alsmede op het leven van nationale leiders, denkers, wetenschapsbeoefenaars en kunstenaars en op gebeurtenissen van nationaal belang;

c)

voorwerpen afkomstig van archeologische opgravingen (zowel rechtmatige als illegale) of van archeologische vondsten op het land of in zee;

d)

delen van artistieke of historische monumenten of archeologische vindplaatsen die niet in hun geheel bewaard zijn gebleven (1);

e)

antieke voorwerpen ouder dan honderd jaar, zoals inscripties, munten en gegraveerde zegels;

f)

voorwerpen van etnologisch belang;

g)

voorwerpen van artistiek belang, zoals:

i)

afbeeldingen, schilderijen en tekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, op welke ondergrond en van welke materialen ook (met uitzondering van producten van industriële vormgeving en met de hand versierde fabrieksgoederen);

ii)

oorspronkelijke beelden en oorspronkelijk beeldhouwwerk, van welk materiaal ook;

iii)

oorspronkelijke gravures, prenten en lithografieën;

iv)

oorspronkelijke assemblages en montages van welk materiaal ook;

h)

zeldzame manuscripten en wiegendrukken;

i)

oude boeken, documenten en publicaties van bijzonder belang (historisch, artistiek, wetenschappelijk, letterkundig enz.), afzonderlijk of in verzamelingen;

j)

postzegels, belastingzegels en soortgelijke zegels, afzonderlijk of in verzamelingen;

k)

archieven, met inbegrip van geluids-, foto- en filmarchieven;

l)

meubelen en meubelstukken van meer dan honderd jaar oud en oude muziekinstrumenten.

Deel B.   Cultuurgoederen die onder artikel 4 vallen

Categorieën van cultuurgoederen volgens deel A

Hoofdstuk, post of onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur (GN)

Minimale ouderdomsdrempel

Minimale financiële drempel (douanewaarde)

Bijzondere maatstaf

c)

voorwerpen afkomstig van archeologische opgravingen (zowel rechtmatige als illegale) of van archeologische vondsten op het land of in zee;

ex 9705 ; ex 9706

Ouder dan 250 jaar

Ongeacht hun waarde

Aantal stuks (p/st)

d)

delen van artistieke of historische monumenten of archeologische vindplaatsen die niet in hun geheel bewaard zijn gebleven (2);

ex 9705 ; ex 9706

Ouder dan 250 jaar

Ongeacht hun waarde

Aantal stuks (p/st)

Deel C.   Cultuurgoederen die onder artikel 5 vallen

Categorieën van cultuurgoederen volgens deel A

Hoofdstuk, post of onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur (GN)

Minimale ouderdomsdrempel

Minimale financiële drempel (douanewaarde)

Bijzondere maatstaf

a)

zeldzame verzamelingen en exemplaren van fauna, flora, mineralen en anatomie, en voorwerpen van paleontologisch belang;

ex 9705

Ouder dan 200 jaar

18 000  EUR of meer per stuk

Aantal stuks (p/st)

b)

goederen die betrekking hebben op de geschiedenis, met inbegrip van de geschiedenis van wetenschap en technologie en de krijgs- en maatschappijgeschiedenis, alsmede op het leven van nationale leiders, denkers, wetenschapsbeoefenaars en kunstenaars en op gebeurtenissen van nationaal belang;

ex 9705

Ouder dan 200 jaar

18 000  EUR of meer per stuk

Aantal stuks (p/st)

e)

antieke voorwerpen, zoals inscripties, munten en gegraveerde zegels;

ex 9706

Ouder dan 200 jaar

18 000  EUR of meer per stuk

Aantal stuks (p/st)

f)

voorwerpen van etnologisch belang;

ex 9705

Ouder dan 200 jaar

18 000  EUR of meer per stuk

Aantal stuks (p/st)

g)

voorwerpen van artistiek belang, zoals:

 

 

 

 

i)

afbeeldingen, schilderijen en tekeningen die geheel met de hand zijn gemaakt, op welke ondergrond en van welke materialen ook (met uitzondering van producten van industriële vormgeving en met de hand versierde fabrieksgoederen);

ex 9701

Ouder dan 200 jaar

18 000  EUR of meer per stuk

Aantal stuks (p/st)

ii)

oorspronkelijke beelden en oorspronkelijk beeldhouwwerk, van welk materiaal ook;

ex 9703

Ouder dan 200 jaar

18 000  EUR of meer per stuk

Aantal stuks (p/st)

iii)

oorspronkelijke gravures, prenten en lithografieën;

ex 9702

Ouder dan 200 jaar

18 000  EUR of meer per stuk

Aantal stuks (p/st)

iv)

oorspronkelijke assemblages en montages van welk materiaal ook;

ex 9701

Ouder dan 200 jaar

18 000  EUR of meer per stuk

Aantal stuks (p/st)

h)

zeldzame manuscripten en wiegendrukken;

ex 9702 ; ex 9706

Ouder dan 200 jaar

18 000  EUR of meer per stuk

Aantal stuks (p/st)

i)

oude boeken, documenten en publicaties van bijzonder belang (historisch, artistiek, wetenschappelijk, letterkundig enz.), afzonderlijk of in verzamelingen.

ex 9705 ; ex 9706

Ouder dan 200 jaar

18 000  EUR of meer per stuk

Aantal stuks (p/st)

(1)  Liturgische iconen en beelden, zelfs als zelfstandige voorwerpen, moeten worden beschouwd als culturele goederen die tot deze categorie behoren.

(2)  Liturgische iconen en beelden, zelfs als zelfstandige voorwerpen, moeten worden beschouwd als culturele goederen die tot deze categorie behoren.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.