Responsive image

Voetnoten

Download de app voor meer functionaliteit.

Voetnoten

(1) Zie mededeling over het begrip staatssteun, punten 169 tot en met 174: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_nl.pdf.

(2) Richtlijn 2013/36/EU.

(3) COM(2015) 302 final.

(4) COM(2016) 450 final.

(5) Zie ook het actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering, COM(2016) 50 final.

(6) Trusts die enig eigendom omvatten dat door of namens een persoon wordt gehouden die een onderneming drijft die bestaat in het beheer van trusts of dat beheer omvat, en die in het kader van die onderneming met winstoogmerk optreedt als trustee van een trust, en andere soorten juridische constructies met een structuur of functies die gelijkaardig zijn aan dergelijke trusts.

(7) COM(2016) 452 final.

(8) http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Taxation/Articles/G5-letter-to-G20-counterparts-regarding-action-on-beneficial-ownership.html

(9) Financial Task Force on Money Laundering.

(10) COM(2013) 348 final.

(11) COM(2016) 26 final.

(12) Verenigd Koninkrijk, Ierland en Portugal.

(13) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_nl.htm

(14) COM(2016) 24 final.

(15) Verslagen TAXE 1 en 2: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/taxe/work-in-progress.html

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.