Responsive image

RESTERENDE PROBLEMEN AANPAKKEN

Download de app voor meer functionaliteit.

RESTERENDE PROBLEMEN AANPAKKEN

Er zijn weliswaar belangrijke vorderingen gemaakt, maar de Commissie is ervan overtuigd dat op het gebied van de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking nog meer maatregelen nodig zijn. Onlangs is in de media onthuld dat geheime deelnemingen en financiële structuren nog steeds worden gebruikt om inkomsten en activa offshore te verbergen, en dat daarbij vaak gebruik wordt gemaakt van zeer vakkundig advies. Bepaalde structuren kunnen een legitiem doel hebben, maar sommige van deze activiteiten kunnen bijdragen tot corruptie, witwassen en belastingontduiking.

Veel van de bovengenoemde nieuwe maatregelen, waaronder de bindende antimisbruikbepalingen, nieuwe transparantievereisten en de gemeenschappelijke EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties, dienen ertoe dergelijke praktijken in de toekomst aan banden te leggen. Het EU- en het internationale fiscale raamwerk omvatten echter nog steeds belangrijke lacunes die moeten worden gedicht teneinde grensoverschrijdend fiscaal misbruik en illegale financiële activiteiten te voorkomen. Ook het Europees Parlement onderschrijft dit standpunt; het heeft een onderzoekscommissie inzake de "Panama Papers" opgericht die nuttige inzichten kan opleveren voor de reactie van de EU op deze onthullingen.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.