Responsive image

Conclusie

Download de app voor meer functionaliteit.

Conclusie

De afgelopen jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt met de bestrijding op EU-niveau van belastingontduiking, -ontwijking en -fraude alsmede van corruptie. De Commissie heeft voorstellen gepresenteerd om de belastingtransparantie te verbeteren, de mogelijkheden voor agressieve fiscale planning aanmerkelijk terug te dringen en goed fiscaal bestuur wereldwijd te bevorderen. Met de volledige implementatie van deze voorstellen zal het belastinglandschap in Europa er voor altijd anders uitzien, namelijk billijker, opener en doeltreffender voor burgers, ondernemingen en lidstaten op de eengemaakte markt.

De strijd voor een billijker en transparanter belastingstelsel vergt echter een aanhoudende inspanning, waarbij snel wordt gereageerd op nieuwe omstandigheden en gebeurtenissen. Gelet op de praktijken die onlangs in de media zijn onthuld, is de EU gedwongen om haar interne coördinatie tegen fiscale misbruikpraktijken verder te verbeteren en om nauw samen te werken met internationale partners, met name de G20 en de OESO, teneinde een ambitieuze wereldwijde agenda ter bestrijding van financiële delicten tot stand te brengen.

De maatregelen die in deze mededeling worden geschetst, kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het voorkomen van de ondoorzichtige en soms illegale regelingen die onlangs in de media aan het licht zijn gebracht. Met daadkrachtige en doeltreffende actie op deze gebieden kan de EU haar vooraanstaande positie wat betreft wereldwijd goed fiscaal bestuur handhaven en haar internationale partners ertoe aanzetten haar voorbeeld te volgen. Dit draagt bij tot meer billijkheid en tot de bevordering van de werkgelegenheid, groei en investeringen in Europa.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.